Bölümümüz program eğitim amaçları iki ana başlık altında toplanmıştır:

1.    Mezunların, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri sektörlerindeki işlerde çalışmaları,

2.    Mezunların, ulusal veya uluslararası kurumların araştırma-geliştirme bölümlerinde istihdam edilmeleri veya üniversitelerde lisansüstü eğitime devam etmeleri.